• ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ทัวร์เรือสำราญ
 • คลับเมด
 • ทัวร์มัลดีฟส์
 • รถเช่า
 • สินค้าออนทัวร์
 • https://www.wiibooking.com

  แพ็กเกจภูเก็ต เกาะเฮ 3 วัน 2 คืน   ไฮไลท์
  • พิเศษ!! พักรีสอร์ท
  • แพ็คเกจรวมรถ
  • เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต
  • ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ
  • พักผ่อนบริเวณชายหาดกาฮังบีช
  • ชมวิว 3 อ่าว
  • แถมฟรี!! อาหาร 3 มื้อ

   แพลนการเดินทาง
  • วันที่ 1 :  สนามบินภูเก็ต - ทัวร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง – พระใหญ่เมืองภูเก็ต
  • วันที่ 2 :  ล่องเรือยอร์ช ทัวร์กาฮังบีช (เกาะเฮ) ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
  • วันที่ 3 :  จุดชมวิว 3 อ่าว - แหลมพรหมเทพ - แวะซื้อของฝาก – สนามบินภูเก็ต

   ตัวเลือกแพ็กเกจ
  โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
  adult_total
  0   0
  child_total
  0   0
  single_total
  0   0

   ข้อมูลที่ควรทราบ
  • ** แพ็กเกจนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ **
  • สอบถามเพิ่มเติม TEL. 02-3751792 - 5 หรือ สายด่วน 099-365-5441

   อัตรานี้รวม
  • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
  • โรงแรม 4 ดาว 2 คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )

   อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
  • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
  • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
  • ไกด์นำเที่ยว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
  • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
  • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
  ติดต่อ วีบุ๊คกิ้ง
   02-375-1792-4
  (จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
  @wiibooking
  wiibooking@hotmail.com
  ติดต่อ วีบุ๊คกิ้ง