• ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ทัวร์เรือสำราญ
 • คลับเมด
 • ทัวร์มัลดีฟส์
 • รถเช่า
 • สินค้าออนทัวร์
 • https://www.wiibooking.com

  แพ็กเกจ ปาย อิน เลิฟ 3 วัน 2 คืน   ไฮไลท์
  • พักปาย 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
  • ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล
  • ชมวิวสวยๆ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม”
  • ชมหมู่บ้านสันติชล ปายแคนยอน สะพานประวัติศาสตร์ปาย
  • สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย พระธาตุแม่เย็น
  • เดินเล่นชิลๆ ถนนคนเดินปาย

   แพลนการเดินทาง
  • วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – อ.ปาย – จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ร้านคาเฟ่ COFFEE IN LOVE – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – เข้าที่พัก
  • วันที่ 2 :  กองแลน (ปายแคนยอน) – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ร้าน COFFEE - TEA SAPAN - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย
  • วันที่ 3 :  ชมวิวหมอกสวยๆ ม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM - สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่

   ตัวเลือกแพ็กเกจ
  โปรดเลือกวันที่ ตัวเลือกแพ็กเกจ
  adult_total
  0   0
  child_total
  0   0
  single_total
  0   0

   ข้อมูลที่ควรทราบ
  • ** แพ็กเกจนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ **
  • สอบถามเพิ่มเติม TEL. 02-3751792 - 5 หรือ สายด่วน 099-365-5441

   อัตรานี้รวม
  • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
  • ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

   อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
  • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
  • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
  • ไกด์นำเที่ยว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
  • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
  • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
  ติดต่อ วีบุ๊คกิ้ง
   02-375-1792-4
  (จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
  @wiibooking
  wiibooking@hotmail.com
  ติดต่อ วีบุ๊คกิ้ง