• ทัวร์ในประเทศ
 • แพ็คเกจทัวร์
 • ทัวร์เรือสำราญ
 • คลับเมด
 • ทัวร์มัลดีฟส์
 • รถเช่า
 • สินค้าออนทัวร์
 • https://www.wiibooking.com

  Bus

   รายละเอียด
  เราให้บริการด้วยการดูแลงานของบริษัทของคนไทย พนักงานขับรถทุกท่านมีประสบการณ์การขับรถในยุโรป และชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ท่านสามารถกำหนดวันเวลา และเส้นทางการเดินทาง สามารถเดินทางได้หลายประเทศตามที่ท่านต้องการ เราบริการเป็นที่ปรึกษาและช่วยวางแผนการเดินทาง ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ทั่วยุโรป รถที่ให้บริการเป็นรถรุ่นใหม่ กว้างขวาง จุกระเป๋าเดินทางได้ตามจำนวนที่นั่งที่ระบุไว้ และมีที่เหลือให้สำหรับสัมภาระที่ช็อปปิ้ง เหมาะสำหรับการเดินทางแบบส่วนตัว และบริการแขกวีไอพี หรือเป็นหมู่คณะ รถทุกคันที่ใช้ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง   

  รถบัส
  เกียร์ธรรมดา
  45
  2
  45
  -

   อัตราค่าบริการ
  รายการ ราคาเริ่มต้น
  (ฟรังก์สวิส)
  ราคาต่อ 1 วัน (9ชั่วโมง) 1,180

   อัตรานี้รวม
  - ค่าเช่ารถ 
  - ค่าคนขับ 
  - ค่าน้ำมันรถ 
  - ค่าทางด่วน 
  - ที่จอดรถ 
  - ที่พักและอาหารของคนขับเรียบร้อยแล้ว

   อัตรานี้ไม่รวม
  - ค่านำรถขึ้นรถไฟ
  - ค่านำรถขึ้น Ferry
  - ค่าcheck point กรณีไปอิตาลี / ค่าใช้รถลากบรรจุสัมภาระ

   หมายเหตุ
  - ราคานี้สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน กรณีเกินจาก 9 ชั่วโมงคิด Overtime ตามราคาที่ระบุ
  - รถทุกคันที่ให้บริการ มีการทำประกัน Frist class และประกันเสริมการโจรกรรม
  - ระยะการเดินทางรวมแล้วเฉลี่ยไม่เกิน 200 กิโลเมตร / วัน
  - กรณีที่ท่านใช้รถไปประเทศอื่นนอกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อัตราการบริการในวันที่ออกนอกประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะคิดเป็นเรท เงินยูโร (EUR)

  รายละเอียดการจองรถและชำระเงิน
  - ส่งโปรแกรมการเดินทาง และระบุวันเดินทางไปกลับ  เที่ยวบิน(ถ้ามี) ระบุจำนวนผู้เดินทางล่วงหน้าเพื่อทำการจองและล็อคคิวรถที่เหมาะสม และเสนอราคา
  - กรณีมีเด็ก หรือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
  - จองคิวรถพร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน โดยอัตราจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงธนาคาร ไทยพานิชย์ ณ วันโอน
  - ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง

  เงื่อนไขการยกเลิก
  - ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง คืนให้หลังหักค่าดำเนินงานตามจริง
  - ยกเลิกการเดินทาง 30 – 15 วันก่อนการเดินทาง ปรับ   50%
  - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง หรือลูกค้าไม่ใช้บริการ ปรับ 100%
  - กรณีเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ปรับ 100%

  ติดต่อ วีบุ๊คกิ้ง dd
   02-375-1792-4
  (จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
  @wiibooking
  wiibooking@hotmail.com
  ติดต่อ วีบุ๊คกิ้ง

  รถเช่าแนะนำ