• ทัวร์ในประเทศ
  • แพ็คเกจทัวร์
  • ทัวร์เรือสำราญ
  • คลับเมด
  • ทัวร์มัลดีฟส์
  • รถเช่า
  • สินค้าออนทัวร์
  • https://www.wiibooking.com

    Mercedes Benz Mini Bus

     รายละเอียด
    ความสามารถในการใช้งานที่มีอย่างครบครันที่คุณพบได้ในรถเพียงคันเดียว คุณสมบัติที่สร้างความประทับใจอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ทั้งหมดนี้มีอยู่ใน Mercedes Benz Mini Bus รถตู้โดยสารรุ่นใหม่ ที่มีความยาวของตัวถังให้เลือกถึง 2 รุ่น 1 ระดับความสูงของหลังคา  ทางเลือกที่หลากหลายของตัวรถรวมถึงอุปกรณ์และการติดตั้งมีให้เลือกตั้งแต่รุ่นมาตรฐาน จวบจนถึงความเป็นรถตู้โดยสารที่ภายในตกแต่งอย่างหรูหราเป็นพิเศษ คุณประโยชน์ที่ผู้ขับขี่จะได้รับจากระบบการควบคุมและจัดแสดงข้อมูลอัจฉริยะ รวมถึงจากแนวคิดของการจัดเก็บสัมภาระแบบแยกส่วน ซึ่งการเลือกระบบมัลติมีเดียและระบบความช่วยเหลือต่าง ๆ นั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการอย่างเป็นอิสระตามการใช้งานของรถ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายและประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ Mercedes Benz Mini Bus คือผู้กำหนดมาตรฐานของรถประเภทนี้ ด้วยความมีวิสัยทัศน์ การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทของคุณมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น 

    รถมินิบัส
    อัตโนมัติ
    9
    5
    9
    -

     อัตราค่าบริการ
    รายการ ราคาเริ่มต้น
    (ฟรังก์สวิส)
    ราคาต่อ 1 วัน (9ชั่วโมง) 900

     อัตรานี้รวม
    - ค่าเช่ารถ 
    - ค่าคนขับ 
    - ค่าน้ำมันรถ 
    - ค่าทางด่วน 
    - ที่จอดรถ 
    - ที่พักและอาหารของคนขับเรียบร้อยแล้ว

     อัตรานี้ไม่รวม
    - ค่านำรถขึ้นรถไฟ
    - ค่านำรถขึ้น Ferry
    - ค่าcheck point กรณีไปอิตาลี / ค่าใช้รถลากบรรจุสัมภาระ

     หมายเหตุ
    - ราคานี้สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 9 ชั่วโมง / วัน กรณีเกินจาก 9 ชั่วโมงคิด Overtime ตามราคาที่ระบุ
    - รถทุกคันที่ให้บริการ มีการทำประกัน Frist class และประกันเสริมการโจรกรรม
    - ระยะการเดินทางรวมแล้วเฉลี่ยไม่เกิน 200 กิโลเมตร / วัน
    - กรณีที่ท่านใช้รถไปประเทศอื่นนอกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อัตราการบริการในวันที่ออกนอกประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะคิดเป็นเรท เงินยูโร (EUR)

    รายละเอียดการจองรถและชำระเงิน
    - ส่งโปรแกรมการเดินทาง และระบุวันเดินทางไปกลับ  เที่ยวบิน(ถ้ามี) ระบุจำนวนผู้เดินทางล่วงหน้าเพื่อทำการจองและล็อคคิวรถที่เหมาะสม และเสนอราคา
    - กรณีมีเด็ก หรือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
    - จองคิวรถพร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน โดยอัตราจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงธนาคาร ไทยพานิชย์ ณ วันโอน
    - ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง

    เงื่อนไขการยกเลิก
    - ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง คืนให้หลังหักค่าดำเนินงานตามจริง
    - ยกเลิกการเดินทาง 30 – 15 วันก่อนการเดินทาง ปรับ   50%
    - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง หรือลูกค้าไม่ใช้บริการ ปรับ 100%
    - กรณีเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ปรับ 100%

    ติดต่อ วีบุ๊คกิ้ง dd
     02-375-1792-4
    (จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)
    @wiibooking
    wiibooking@hotmail.com
    ติดต่อ  วีบุ๊คกิ้ง

    รถเช่าแนะนำ